Rodo

 

Rodo

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określane jako „RODO”.


W związku z tym faktem informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:


Administratorem danych osobowych jest firma Q&M Katarzyna Samaruk, ul. Smrekowa 25A, 34-500 Zakopane, NIP: 7361586025, adres poczty elektronicznej: kontakt@swierkowka.com, kom +48 888 334 304.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelarską (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b).


Dokonując rezerwacji w Domu z Bali „Świerkówka”, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi prawami, kiedy to obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.


Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, jak również ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa z firmą Q&M Katarzyna Samaruk, ul. Smrekowa 25A, 34-500 Zakopane, NIP: 7361586025